Pellets i Europa

Om man kollar till vad olika länder i Europa använder pellets till så är det ganska stora skillnader.

Man kan använda pellets till så kallad kraftproduktion och med detta menas att ta fram el. Länder som utnyttjar pellets för detta är i stora skala Nederländerna, Storbritannien och Belgien.

Pellets används även för att framställa värmeproduktion och där är dom stora aktörerna i Europa Tyskland, Italien och detta tåg har på sistone Irland och Frankrike hakat på.

Sverige och Danmark tillhör gruppen för kombinerad marknad och detta med att använda pellets till både el och värmeproduktion.

Om man skulle ta och slå ut Sveriges pelletsanvändning så står villorna för ca 40 procent, storskaliga anläggningar för ca 35 procent och medelstora anläggningar så som sjukhus, skolor och industrier för resterande 25 procent.

Dom länderna som utnyttjar pellets tills fullo är Tyskland, Österrike och Danmark, men det växer år efter år då fler så kallad EU-länder hakar på. Ett av dom länderna så det ökar mest i just i skrivande stund är Italien pelletskaminer, pelletspannor har blivit mycket populära.