Om Pelletsbutiken

Vi på Pelletsbutiken.nu är oberoende av utomstående aktörer och gör våra texter om pellets från ett objektivt perspektiv. Vi har lagt ner mycket tid och energi för att få fram det bästa informationen vad det gäller pelletsbrännare, pelletskaminer och sakerna kring pellets.