Svensk skogsråvara hårdvaluta i framtiden

Man har nu kollat över träindustrin i Sverige och det man har kommit fram till att det inte omöjligt att svensk skogsråvara kommer att bli hårdvaluta i framtiden om ingen gör något om det. Nu satsas det på svenska skogar där ibland med Ulrika Messing i spetsen. Som det ser ut idag så har Sverige mycket stor och bra träindustri, men felet är att det mesta exporteras utomlands. En av dom stora orsakerna till att inte Sverige inte riktigt ta vara på allt trä som skapas sägs vara förbjudet att man inte får bygga trähus som är högre än två våningar. Gävleborg och Värmland län som ses som bland störst exporterande län i Sverige exporterar 90 % av allt trä som avverkas.
Det av många ses som ett hot till pellets och dess roll som energi källa för svenska hem. Med dom nya satsningarna så ses detta inte vara något problem för pellets. Sverige kommer att använda mer av trä inom landet och det med för med spill produkter och där mer och bättre produsering av pellets.

Med andra så kommer dom nya satsningar i träindustris länen så kommer inte skogsråvaror bli hårdvaluta i Sverige utan i så fall för dom länderna som idag importerar trä från oss.