Om Pelletsbrännare

Pelletsbrännare på Pelletsbutiken - allt du behöver veta om pelletsHar du funderingar på hur en pelletsbrännare fungerar? Det är så när pannan säger till att värmen har sjunkit så matar en skruv pellets från ett förråd in i brännaren. Pelletsen tänds med hjälp av varmluft som alstras från ett tändelement som har hjälp av en fläkt. Skruven matar fram pellets till pelletsbrännaren med jämna mellanrum tills pannan når den inställda temperaturen var på en inmatningen slutas och pelletsbrännaren släcks. Det startar igenom att pannan skickar signaler när temperaturen sjunker och skruven och pelletsbrännaren sätts igång igen och allt detta sköts helt automatiskt.