Om Pellets

Pelletsbutiken - Allt du behöver veta om pellets

Pellets är en biprodukt från trä- och skogsindustrin. Man kan beskriva pellets utseende att dom ser ut som “stavar” i diameter mellan 6 och 8 diameter. Man köper pellets antingen i småsäckar, som brukar ligga mellan 15 och 25 kg, men säljs även i storsäckar på 500 kg och med via tankbil. Pellets kan köpas miljömärkta med Svanen och detta visar då att pelletsen har tagits fram, transporterats och lagras på bästa kvalitén ur miljöaspekt.

Fördelar med pellets

  • Genom att elda med pellets bidrar du ej till växthuseffekten
  • Går bra att använda i direktelvärmda hus
  • Det ökar trivseln med en pelletskamin
  • Kan ge minskad säkringsstorlek
  • Det måste ses som en bra lönsamhet

Nackdelar med pellets

  • Hanteringen av cirka 1 – 4 ton pellets per år kan upplevas jobbig
  • En pelletskamin kan öka rumstemperaturen i rummet den står i
  • Hantering av sotning och aska