Om Pelletskaminer

Pelletsbutiken - allt du behöver veta om pelletsPelletskaminer skulle man kunna säga är som en vanlig braskamin. Fast fördelen är då att man slipper mata på med ved som man måste göra i en vanlig braskamin då den är utrustad med automatisk matning av just pellets. Det är precis som med vanliga kaminer att för att värmen ska spridas jämnt över huset så måste man ha en öppen planlösning och gärna med öppna passager för att få bästa effekt. Det kan ses som ett bra komplett till småhus som värms upp med till exempel bara el. Om man sätter in en pelletskamin så kan man ersätta dessa uppvärmningskostnader och behov med upp till 70 %.

Om du har funderingar på att ta bort elementen i huset så gör inte det utan ha kvar dom som stödvärme och kallrasskydd.

Väljer du att elda med pellets i en pelletskamin så är utsläppet från pelletseldningen i princip noll eftersom biobränslen inte medför något tillskott av koldioxid vid förbränning. Det bildas vissa skadliga ämnen vid förbränning, men dessa följer med rökgaserna ut. I sammantaget är valet att värme upp med pellets ett mycket bra alternativ om man kollar till miljösynpunkt.

Funderar man på att införskaffa sig en pelletskamin så ligger dessa ofta kring 20 000 till 50 000 kr och detta är bara för pelletskaminen och täcker inte eventuella kostnader om man inte har en fullt fungerande skorsten. En skorsten till en pelletskamin ligger på cirka  2 000 kr metern. Det har även kommit fram en ny produkt på marknaden för just pelletskaminer och det är en väggfläkt som om man montera denna och kaminen på rätt sätt slipper skorsten.