Pelletspanna sänker era uppvärmingskostnader

Om du i dagens läge värme upp ert hus med till exempel direktverkande el så skulle du kunna sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 40 – 55 %. Man kan räkna på om du installera en komplett pelletspanna med brännare så har ofta denna kombination betalats sig inom en period på mellan 5 och 7 år. Väljer du där emot att bara installera en ny pelletsbrännare på din gamla panna så brukar man säga denna har en återbetalningsperiod på 2 till 3 år.

Det är allt fler husägare som går över till att värma upp  villor med pellets och man har sett en ökning på cirka 30 % årligen.